A A A A A
Izlaska 15
20
Aronova sestra, proročica Mirjam, uzela je tamburin u ruku. Sve su je žene slijedile s tamburinima i plesale.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

20
Tada uze proročica Mirjam, sestra Aronova, bubanj u ruku i sve žene joj se pridružiše s bubnjevima i u kolu.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

20
Tada Aronova sestra, proročica Mirjam, uze bubanj u ruku, a sve žene pridruže joj se s bubnjem u ruci i plešući.
Hrvatska Biblija 1941