A A A A A
Izlaska 15
2
BOG je moja snaga i pjesma, on me spasio. To je moj Bog, slavit ću ga, Bog moga oca, veličat ću ga.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

2
Bog je jakost moja i pjesma moja jer mi postade spasitelj! To je Bog moj, zato ću ga slaviti! Bog oca mojega, zato ću ga veličati!
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

2
Moja je snaga, moja pjesma - Jahve jer je mojim postao izbaviteljem. On je Bog moj, njega ja ću slaviti, on je Bog oca moga, njega ću veličati.
Hrvatska Biblija 1941