A A A A A
Izlaska 15
14
Čut će to narodi i od straha drhtati. Muke će snaći Filistejce,
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

14
čuše to narodi i zadrhtaše. Muka spopade stanovnike filistejske.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

14
Kada to čuše, prodrhtaše narodi; Filistejce muke spopadoše.
Hrvatska Biblija 1941