A A A A A
Izlaska 15
13
Svojom vjernošću i ljubavlju vodiš narod koji si otkupio. Svojom snagom ga usmjeravaš prema svome svetom prebivalištu.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

13
Milošću svojom vodio si narod što si ga oslobodio. Vodio si ga jakošću svojom u sveti stan svoj.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

13
Milošću svojom vodio si ovaj narod, tobom otkupljen, k svetom tvom Stanu snagom si ga svojom upravio.
Hrvatska Biblija 1941