A A A A A
Izlaska 15
10
No vjetrom si puhnuo i more ih je prekrilo, u silne vode potonuli su kao olovo.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

10
Ti dahnu dahom svojim i more ih proguta. Kao olovo utonuše u vodi silovitoj!
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

10
A ti dahom svojim dahnu, more se nad njima sklopi; k'o olovo potonuše silnoj vodi u bezdane.
Hrvatska Biblija 1941