A A A A A
Izlaska 15
1
Tada su Mojsije i Izraelci zapjevali BOGU ovu pjesmu: »Pjevat ću BOGU jer slavno je pobijedio. Konje i jahače u more je bacio.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

1
Tada zapjeva Mojsije sa sinovima Izrćlovim u hvalu Gospodinu ovu pjesmu. Pjevali su ovako: “Pjevat ću Gospodinu jer je veoma silan; konja i konjanika baci u more! \
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

1
Tada Mojsije s Izraelcima zapjeva ovu pjesmu Jahvi u slavu: "U čast Jahvi zapjevat ću, jer se slavom proslavio! Konja s konjanikom u more je survao.
Hrvatska Biblija 1941