A A A A A
Mateu 1
1
Genealogia de Jesús, el Messies, fill de David, fill d’Abraham.
2
Abraham va ser el pare d’Isaac; Isaac, de Jacob; Jacob, de Judà i els seus germans;
3
Judà va ser el pare de Fares i Zara, nascuts de Tamar; Fares va ser el pare d’Hesron; Hesron, d’Aram;
Bíblia Catalana (BCI) 2008

1
Genealogia de Jesús, el Crist, fill de David, fill d’Abraham:
2
Abraham engendrà Isaac; Isaac en-gendrà Jacob; Jacob engendrà Judà i els seus germans;
3
Judà engendrà, de Tamar, Fares i Zara; Fares engendrà Hesron, Hesron en-gendrà Aram;
Bíblia Catalana 2007 (BEC)