A A A A A
Матей 1
1
Книга за живота на Иисуса Христа, Син Давидов, Син Авраамов.
2
Авраам роди Исаака; Исаак роди Иакова; Иаков роди Иуда и братята му;
3
Иуда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди Есрома; Есром роди Арама;
Българска Библия (BOB) 2016

1
Родословието на Исус Христос, син на Давид, син на Авраам.
2
От Авраам се роди Исаак; от Исаак се роди Яков; от Яков се родиха Юда и братята му;
3
от Юда се родиха Фарес и Зара от Тамар; от Фарес се роди Есрон; от Есрон се роди Арам;
Българска Библия (BPB) 2015

1
Книга за родословието на Иисус Христос, Син на Давид, Син на Авраам.
2
От Авраам се роди Исаак, от Исаак се роди Яков, от Яков се родиха Юда и братята му,
3
от Юда се родиха Фарес и Зара от Тамар, от Фарес се роди Есром, от Есром се роди Арам,
Българска Библия (CBT) 2013

1
Това е родословието на Исус Христос. Той беше потомък на Давид, а Давид – потомък на Авраам.
2
Авраам беше баща на Исаак. Исаак беше баща на Яков. Яков беше баща на Юда и братята му.
3
Юда беше баща на Фарес и Зара, чиято майка беше Тамар. Фарес беше баща на Есрон. Есрон беше баща на Арам.
Българска Библия (SPB) 2011

1
Родословието на Исуса Христа, син на Давида, син на Авраама.
2
Авраам роди Исаака; Исаак роди Якова; Яков роди Юда и братята му;
3
Юда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди Есрона; Есрон роди Арама;
Българска Библия 1940

1
Родословието на Исуса Христа, Сина Давидова, сина Авраамова.
2
Авраам роди Исаака; а Исаак роди Якова; а Яков роди Юда и братята му;
3
а Юда роди Фареса и Зара от Тамар; а Фарес роди Есрома; а Есром роди Арама;
Българска Цариградски TZA 1914

1
Родословието на Иисус Христос, Син на Давид, Син на Авраам.
2
Авраам роди Исаак; Исаак роди Яков; Яков роди Юда и братята му;
3
Юда роди Фарес и Зара от Тамар; Фарес роди Есрон; Есрон роди Арам;
Българска Библия Verens 1871