A A A A A
1 Samuel 13
12
nayajj nuwantiriw sarakanï saraquiyätwa Gilgal chekana, janïr nayajj Tatitur catuyascasina, ucatwa uqham jan wali jicjjatasisin naya pachpa sacrificio loktañar uscusta —sasa.
Aymara Bible 1997