A A A A A
1 Samuel 26
6
Ucat Davidajj Ahimelec sat hitita jakempi, Abisai sat jakempi, jupasti Sarvia sisqui ucan yokapänwa, Joab jaken jilaparaqui. Ucanacampiw parlaraquïna, jisct'araquïnwa: —¿Qhitis nayampi chica sarakañ muni, cawqhancquitejj Saúl reyejj ucar puriñcama? —sasa. —Nayaw jumampi chica sarä —sasaw Abisai sat jakejj saraquïna.
Aymara Bible 1997