A A A A A
1 Samuel 26
2
Ucatsti Saúl reyejj sarjjaruwayänwa, quimsa waranka ajllita israelitanacan soldadonacapampi. Ucatsti Zif sisqui ucsa wasara tokeruw sararaquïna, Davidar thakhasa.
Aymara Bible 1997