A A A A A
1 Samuel 24
21
Jichhajj Tatitun sutipjjaru juramento lurarapita, wawanacajjaru jan jiwarayañamataqui, uqhamarac familiajjan sutipsa jan chhaktayañamataqui.
Aymara Bible 1997