A A A A A
1 Timoteo 1
14
Ucatwa nayataquejj Tatitun bendicionapajj wali jach'änjja, uqhamarac iyawsañasa munasiñasa jiwasan utji Tatit Jesucristoncatas laycu.
Aymara Bible 1997