A A A A A
1 Tesalonicenses 3
9
¿Cunjämatsa phokhat yuspagaräwi Diosar loktapjjerista jumanacata, uqhamarac ucqha suma cusisiñ jupa nayrakatapan churapjjesta ucatsa?
Aymara Bible 1997