A A A A A
1 Tesalonicenses 3
6
Ucampis jichhajj Timoteojj Tesalonicat cutt'anjjewa, suma yatiyäwinac iyawsäwi toket puriyani, uqhamarac munasiñanacama utjatapatsa. Sapjjetuwa jumanacajj nanacat take munasiñanacamampi amtasipjjatama, wal nanacar uñjañ munapjjatamsa, cunjämtejj nanacajj jumanacar uñjañ munapcaracsma uqhama.
Aymara Bible 1997