A A A A A
Filipenses 3
5
Nacitajjat quimsakallko uru sarakataruw nayarojj circuncidapjjetu. Israelit jakëtwa, Benjamín castaraquïtwa, nacïwitpach hebreo jake, awquinacajjas hebreoraqui, judionacan leyip yatiñanjja fariseötwa.
Aymara Bible 1997