A A A A A
Deuteronomio 6
25
Uqhamwa jiwasajj uca camachi arunacapa take chuymampi Dios nayrakatana cunjämtï ewjjawayquistu uqhamana phokhasajj walic lurasctanjja’ sasa.
Aymara Bible 1997