English
A A A A A
Mateo 1
1
Acajj Jesusan nayra awquinacapan listapawa. Jupasti Davidanpin Abrahamanpin familiapataraquïnwa.
2
Abrahamasti Isaacan awquipänwa. Isaacasti Jacobon awquiparaqui, Jacobosti Judän uqhamaraqui jilanacapan awquiparaquïnwa.
3
Judästi Faresana, Zarampina awquipänwa, taycapasti Tamar satänwa. Faresasti Esroman awquiparaqui, Esromasti Araman awquiparaquïnwa.
Aymara Bible 1997