A A A A A
Nahúm 3
1
“¡Cunaquïcan jumatjja, jake jiwayir marca, c'arisiñampi, nuwasiñampi phokhantatätawa; lunthatasiñamasti jan tucusquiriraquiwa!
Aymara Bible 1997