A A A A A
Eclesiastés 10
1
Mä chhichhillanqha jiwatajj thujsiwa, ucasti suma k'aphirojj mayjt'ayiwa. Mä juc'a pisi amuyt'ajj yatiñ cancañarusa, jach'ar aptatäñarusa atipaspawa.
2
Yatiñan jaken amuyupajj asquiruw muni; pisi amuyun jaken amuyupasti jan waliruw munaraqui.
3
Pisi amuyun jakejj take luratanacapanjja, uñacht'ayiwa juc'a amuyt'aniquïtapa, kawkhasay sascpan “pisi amuyuninacajj jupanacäpjjew” sasa.
Aymara Bible 1997