A A A A A
2 Crónicas 22
12
Joasasti Tatitun templopan jupanacamp chica imantatäscänwa. Uccacamasti Atalía warmejj marcaruw apnakascaraquïna.
Aymara Bible 1997