A A A A A
2 Crónicas 22
11
Ucampis Joram reyin Josaba phuchapasti, Ocoziasan Joás wawaparuw imantäna cunapachatï reyin maynïri yokanacaparu jiwaraycäna ucqhajja. Jupasti mä iquiña utaruwa imantäna Joasampiru, jupan uñjiripampiru. Uqhamatwa jupar jan jiwayapcänti. Acsti luränwa Joram reyin Josaba phuchapa, jupasti Ocozías reyin cullacapänwa, uqhamarac Joiada sacerdoten warmiparaqui.
Aymara Bible 1997