A A A A A
2 Crónicas 15
7
Ucampis jumanacajj jan ajjsarirïpjjamti, ucatsti janiraqui mayjt'asipjjamti, luratanacamatsti catokapjjätawa” sasa.
Aymara Bible 1997