A A A A A
2 Crónicas 15
14
Jupanacasti jach'atwa Tatitutac juramento lurapjjäna, uqhamarac cusisita arnakasiñanacampi, trompetanacana, pututunacana phust'asitanacapampi.
Aymara Bible 1997