A A A A A
1 Reyes 21
7
Ucatsti Jezabel warmipajj sänwa: —¡Israel marcanjja jumajjaya munañanïstajja! Jichhasti saram mank'eri, uqhamarac chuymachasim. ¡Nayawa Nabot chachan uva yapupa jicjjatayäma! —sasa.
Aymara Bible 1997