A A A A A
1 Reyes 14
16
Jeroboaman juchanaca luratapa laycuwa Tatitojj Israel marcaru catuyani, uqhamarac Israel marcaru jucha lurayatapataraqui” sasa.
Aymara Bible 1997