A A A A A
১ তীমথিয় 5
9
এগৰাকী বিধৱা বুলি এনে মহিলা সকলৰ নাম তালিকাভুক্ত হওক: যি গৰাকীৰ বয়স ষাঠিতকৈ কম নহয় আৰু তেওঁ এজন স্বামীৰ ভার্যা আছিল।
ইণ্ডিয়ান ৰিভাইচ ভাৰচন