A A A A A

ሐጌ 1

13
የእግዚአብሔርም መልእክተኛ ሐጌ በእግዚአብሔር መልእክት ሕዝቡን። እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ፥ ይላል እግዚአብሔር ብሎ ተናገረ።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

13
ሃጌ ልኡኽ እግዚኣብሄር በታ መልእኽቲ እጋብሄር ንህዝቢ፡ ኣነ ምሳኻትኩም እየ፡ ይብል እግዚኣብሄር ኢሉ ተዛረቦም።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Tigrinya)