A A A A A

ማሕልየ መሓልይ 3

5
እናንተ የኢየሩሳሌም ቈነጃጅት ሆይ፥ እርሱ እስኪፈልግ ድረስ፥ ፍቅርን እንዳታስነሡትና እንዳታነሣሡት በሚዳቋ በምድረ በዳም ዋላ አምላችኋለሁ።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

5
ኣትን ኣዋልድ ዮርሳሌም፡ ንፍቕሪ ክሳዕ እትደሊ፡ ከይተተንስኣኣን ከይተበራብራኣን ኢለ ብሚዳቑን ብእራብ መሮርን ኤምሕለክን አሎኹ።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Tigrinya)