A A A A A

2 ዜና መዋዕል 27

4
በተራራማውም በይሁዳ አገር ላይ ከተሞችን ሠራ፥ በዱር ስፍራዎችም አምባዎችንና ግንቦችን ሠራ።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

4
ኣብ ከረን ይሁዳ ድማ ከተማታት ሰርሔ፡ ኣብ ዱር ከኣ ዕርድታትን ግምብታትን ሰርሔ።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Tigrinya)