A A A A A
Submit

ሐጌ 1

9
እናንተ ብዙ ነገርን ተስፋ አደረጋችሁ፥ እነሆም፥ ጥቂት ሆነ፤ ወደ ቤትም ባገባችሁት ጊዜ እፍ አልሁበት። ይህ ስለ ምንድር ነው? ይላል የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር። እናንተ ሁሉ ወደ እየቤታችሁ እየሮጣችሁ የእኔ ቤት ፈርሶ ስለ ተቀመጠ ነው።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

9
ንስኻትኩም ብዙሕ ተጸቤኹም፡ እንሆ ኸአ፡ ሒደት እዩ፡ ናብ ቤት ምስ ኣእቶኹምምዎ ኸአ፡ ኣነ ኡፍ በልኩሉ። ስለምንታይ፡ ይብል እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት፡ ነፍሲ ወከፍኩም ናብ በቤትኩም እናጎየኹምሲ፡ ቤተይ ስለ ዝዐነወት እዩ።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Tigrinya)