A A A A A
Submit

ሐጌ 1

10
ስለዚህ ሰማያት በላያችሁ ጠልን ከልክለዋል፥ ምድሪቱም ፍሬዋን ከልክላለች።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

10
ስለዚ ሰማያት ብሰርኹም ኣውሊ ኸልከለ፡ ምድሪ ኸአ ፍሬኣ ኸልኤት።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Tigrinya)