A A A A A
Submit

ሐጌ 1

1
በንጉሡ በዳርዮስ በሁለተኛው ዓመት በስድስተኛው ወር ከወሩም በመጀመሪያው ቀን የእግዚአብሔር ቃል በነቢዩ በሐጌ እጅ ወደ ይሁዳ አለቃ ወደ ሰላትያል ልጅ ወደ ዘሩባቤል፥ ወደ ታላቁም ካህን ወደ ኢዮሴዴቅ ልጅ ወደ ኢያሱ እንዲህ ሲል መጣ።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

1
ብኻልኣይቲ ዓመት ንጉስ ዳርዮስ፡ ብሳድሰይቲ ወርሒ፡ ካብታ ወርሒ ኸኣአ ብቐዳመይቲ መዓልቲ፡ ብኢድ ነብህዩ ሃጌ ኸምዚ ዝብል ቃል እግዚኣብሄር ናብ ዙሩባቤል ወዲ ሰኣልቲኤል፡ ምስለኔ ይሁዳን ናብ እያሱ ወዲ ይሆጻዳቅ ሊቀ ኻህናትን መጸ።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Tigrinya)