A A A A A
Submit

ኢሳይያስ 6

7
አፌንም ዳሰሰበትና። እነሆ፥ ይህ ከንፈሮችህን ነክቶአል፤ በደልህም ከአንተ ተወገደ፥ ኃጢአትህም ተሰረየልህ አለኝ።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

7
ብእኡ ኸኣ ኣፈይ ተንከየ እሞ፡ እንሆ፡ እዚ ንኸናፍርካ ተንከዮ፡ ኣበሳኻ ረሐቐልካ፡ ሓጢኣትካውን ጸረየልካ፡ በለ።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Tigrinya)