A A A A A
Submit

ማሕልየ መሓልይ 3

3
ከተማይቱን የሚዞሩት ጠባቂዎች አገኙኝ፤ ነፍሴ የወደደችውን አያችሁትን? አልኋቸውም።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

3
ኣብ ከተማ ዚዞሩ ዘብዔኛታት ረኸቡኒ፡ ነቲ ነፍሰይ እትፈትዎዶ ርኢኹምዎ፡ ኢለ ኸአ ሐተትክዎ።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Tigrinya)