A A A A A
Submit

ማሕልየ መሓልይ 3

2
እነሣለሁ በከተማይቱም እዞራለሁ፥ ነፍሴ የወደደችውን በጎዳናና በአደባባይ እፈልጋለሁ፤ ፈለግሁት አላገኘሁትም።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

2
ክትንስእ እየ እሞ ኣብ ከተማ፡ ኣብ ዕዳጋን ኣብ ኣደባባይን ክዘውር፡ ነቲ ነፍሰይ እትፈትዎ ኸአ ክደልዮ እየ። ደሌኽዎ፡ ግናኸ ኣይረኸብክዎን።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Tigrinya)