A A A A A
Submit

ማሕልየ መሓልይ 3

1
ሌሊት በምንጣፌ ላይ ነፍሴ የወደደችውን ፈለግሁት፤ ፈለግሁት አላገኘሁትም።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

1
ብለይቲ ኣብ ዓረተይ ነቲ ነፍሰይ እትፈትዎ ደሌኽዎ፡ ደሌኽዎ ግናኸ ኣይረኸብክዎን።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Tigrinya)