A A A A A

መዝሙር 60

7
ገለዓድ የእኔ ነው፥ ምናሴም የእኔ ነው፤ ኤፍሬም የራሴ መጠጊያ ነው። ይሁዳ ንጉሤ ነው፤
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

7
ጊልኣድ ናተይ እዩ፣ ምናሴ ከኣ ናተይ እዩ። ኤፍሬም መጸግዕ ርእሰይ፣ ይሁዳውን ዘንጊ ግዝኣተይ እዩ።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Tigrinya)