A A A A A

መዝሙር 60

3
ለሕዝብህ ጭንቅን አሳየሃቸው፥ አስደንጋጩንም ወይን አጠጣኸን።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

3
ንህዝብኻ ጭንቀት ኣርኤኻዮ፣ ሰንከልከል ዜብል ወይኒ ኣስቴኻና።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Tigrinya)