A A A A A

መዝሙር 60

2
ምድርን አናወጥሃት አወክሃትም፤ ተናውጣለችና ቍስልዋን ፈውስ።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

2
ንምድሪ ኣንቀጥቀጥካያ፣ ተርተርካያ፣ ትናወጽ አላ እሞ፣ ጭዳዳ ጸግን።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Tigrinya)