A A A A A

መዝሙር 60

10
አቤቱ፥ የጣልኸን አንተ አይደለህምን? አምላክ ሆይ፥ ከሠራዊታችን ጋር አትወጣም።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

10
ዎ ኣምላኽ፣ ንስኻዶ ኣይኰንካን ዝደርቤኻና፣ ንስኻ ዎ ኣምላኽ፣ ምስ ሰራዊትናኸ ኣይትወጽእን ዲኻ፣
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Tigrinya)