A A A A A
Submit

መዝሙር 32

4
በቀንና በሌሊት እጅህ ከብዳብኛለችና፥ እርጥበቴም ለበጋ ትኵሳት ተለወጠ።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

4
ለይትን መዓልትን ኢድካ ኸበደትኒ እሞ፣ ከም ብሃሩር ሓጋይ ማራይ ነቐጸ። ሴላ።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Tigrinya)