A A A A A
Submit

መዝሙር 32

10
በኃጢአተኛ ብዙ መቅሠፍት አለበት፤ በእግዚአብሔር የሚታመነውን ግን ምሕረት ይከብበዋል።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

10
ንረሲእ ብዙሕ ስቓይ አለዎ፣ ነቲ ኣብ እግዚኣብሄር ዚውከል ግና፣ ንእኡ ብጸጋ ኪኸቦ እዩ።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Tigrinya)