A A A A A
Submit

መዝሙር 129

7
ለሚያጭደው እጁን፥ ነዶዎቹን ለሚሰበስብ እቅፉን እንደማይሞላ ይሁኑ።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

7
ሓለፍቲ መገዲ ድማ፡ በረኸት እግዚኣብሄር ኣብ ልዕሌኹም ይኹን፡ ብስም እግዚኣብሄር ንባርኸኩም ኣሎና፡ ኣይብሉን።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Tigrinya)