A A A A A

መዝሙር 117

2
ምሕረቱ በእኛ ላይ ጸንታለችና፤ የእግዚአብሔርም እውነት ለዘላለም ትኖራለች። ሃሌ ሉያ።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

2
 ጸጋኡ ኣባና ዓብዪ እዩ እሞ፡ ሓቂ እግዚኣብሄር ድማ ንዘለኣለም ይነብር እዩ።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Tigrinya)