A A A A A
Submit

2 ዜና መዋዕል 27

3
የእግዚአብሔርን ቤት የላይኛውን በር ሠራ፥ በዖፌልም ቅጥር ላይ እጅግ ሠራ።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

3
ንሱ ነቲ ላዕላይ ደገ ቤት እግዚኣብሄር ሰርሔ፡ ኣብ መካበብያ ዖፌልውን ብዙሕ ሰርሔ።
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Tigrinya)