A A A A A

Psalmet 106

41
I la në dorë të kombeve, dhe u sunduan nga ata që i urrenin.
Shqiptare Bibla 1884