A A A A A

Psalmet 106

45
dhe iu kujtua besëlidhja e lidhur me ta dhe në dhemshurinë e madhe të tij u qetësua.
Shqiptare Bibla 1884