A A A A A

Psalmet 106

32
Ata e provokuan përsëri në ujërat e Meribas, dhe Moisiu pësoi të keqen për shkak të tyre,
Shqiptare Bibla 1884