A A A A A

Psalmet 96

9
Bini përmbys përpara Zotit në shkëlqimin e shenjtërisë së tij, dridhuni para tij, o banorë të të gjithë tokës.
Shqiptare Bibla 1884